Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background


01 Gradbena dela


Gradbeništvo je naša osnovna dejavnost. Nudimo izgradnjo bivanjskih ali delovnih objektov ter posamezna gradbena dela.

Preberi več


02 Zemeljska dela


Priprava temeljev za gradnjo: izkop, nasip, utrditev terena, izdelava jaškov za kanalizacijo, polaganje meteorne kanalizacije, odvoz odvečnega materiala.

Preberi več


03 Betonska dela


Priprava konstrukcije za gradnjo, tj. betoniranje temeljev in opornih zidov, pa tudi betoniranje ograj, stopnišč in betonskih škarp.

Preberi več


04 Zidarska dela


Zidanje sten, dimnikov, zidanje s kamnom, izdelava odtokov, fasad, montažnih stropov, spuščenega stropa ter vsa zaključna gradbena dela.

Preberi več


05 Zunanja ureditev


Teren na vašem dvorišču in dovozni poti utrdimo ter nato po vašem naročilu asfaltiramo ali na njem položimo tlakovce.

Preberi več


06 Adaptacija


Ukvarjamo se s celostno adaptacijo objektov, kot so hiše, stanovanja, poslovni prostori itn., in tudi z adaptacijo dvorišč, teras, fasad in posameznih prostorov.

Preberi več