Vsak objekt ima določeno življenjsko dobo in po tej potrebuje strokovno adaptacijo, preureditev ali prilagoditev objekta sodobnim novim potrebam bivanja. V podjetju Mladost, d. o. o., se ukvarjamo s celostno adaptacijo objektov, kot so hiše, stanovanja, poslovni prostori, večstanovanjskih objektov in podobno, hkrati pa tudi z adaptacijo posameznih elementov, kot so fasade, terase, dvorišča, posamezni prostori. S kakovostno adaptacijo lahko v prostore vnesemo novo življenje, večjo kakovost bivanja in energetsko varčnost.