Za raznovrstne objekte izvedemo tudi krovsko-kleparska dela, ki so prilagojena specifičnemu okolju, legi, situaciji in objektu. Svetujemo vam pri izbiri materialov in vam pomagamo poiskati optimalno rešitev za dani objekt. Zagotavljamo kakovostno toplotno izolacije strehe in fasade, krovska dela in kleparska dela, kot so montaža žlebov, odtočnih cevi, strešnih žlot in obrob, pokrivanje frčad in montaža snegolovov.