Priprava temeljnih delov pri izgradnji objektov je izredno pomembna. Poleg betoniranja in zidarskih del nudimo tudi zemeljska dela, ki jih v grobem delimo na izkopavanja in nasipavanja. V podjetju Mladost, d. o. o., vam poleg tega nudimo še storitve, kot so izdelava jaška za kanalizacijo, polaganje meteorne kanalizacije in odvoz odvečnega odpadnega materiala.

Zemeljska dela